״בעקבות הפרת החוזה הגישו הרוכש והנאמן תביעות לבית המשפט, וכך גם עו״ד אריאל אזולאי שייצג את כהן״