הדיון המשפטי בדבר תרומתם של תוכניות הדיור נמשך; בשתי פסיקות שהתקבלו באחרונה קבעו בתי המשפט כי תוכניות נקודתיות לבניית יחידות דיור אינן מגשימות אינטרס ציבורי כלשהו, אלא רק את אינטרס היזם. האומנם?

המאמר פורסם ביום 4.3.16 בעיתון "דה מרקר"

קישור לכתבה