עיריות הרצליה ורמת השרון הצטרפו לעתירה של עמותת ריב"ה (ריאה ירוקה בתעש השרון) הדורשת לחייב את ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה לדון בתלונות על ניגודי עניינים שבהם מצוי חוקר תוכנית תעש, זאב עמית, לפני המשך הדיון בתוכנית. לטענת העותרים, עמית מבצע עבודות עבור רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), יוזמת תוכנית תעש.

"עם כל תגובה ומסמך המוגשים מטעם המשיבות בעניין זה (מוסדות המדינה; א"מ), רק מתרבים סימני השאלה בעניין ניגוד העניינים של החוקר", כתב עו"ד רפי אטינגר, המייצג את עיריית רמת השרון. "עולה לכאורה כי נפל פגם חמור של ניגוד עניינים בעבודת החוקר, מבלי שהוא ידווח על כך לוועדה המחוזית ולצדדים. לפיכך העירייה והוועדה המקומית (לתכנון ולבנייה רמת השרון; א"מ) תומכות במבוקש בעתירה ובבקשה לצו ביניים".

קישור לכתבה ב- THE MARKER