״את עיריית רמת השרון ייצג עו"ד רפי אטינגר, אשר במשך שעה ארוכה הציג את טענות הסף שבגינן נדרש ביטול הדיון בוועדה. לטענת עו"ד אטינגר, החוקר שמונה מטעם רמ"י (רשות מקרקעי ישראל) היה נגוע בניגוד עניינים חמור מאחר והועסק על ידי רמ"י, כולל בקשר למתחם תע"ש עצמו.״

קישור לכתבה באתר local רמת השרון