ביום 19.4.16 קיבלה ועדת הערר לתכנון ובניה – מחוז ירושלים את הערר שהוגש ע"י עמותת האדריכלים המאוחדים בישראל, באמצעות עו"ד רפי אטינגר, וביטלה את ההיתר שניתן לפתיחת פתחים בבניין הדואר המרכזי.

ועדת הערר קבעה כי נפלו פגמים חמורים בהליך מתן ההיתר, וקבעה כי על היזם להשיב את מצב הנכס לקדמותו.

קישור לכתבה מיום 26.4.16 בגל"צ – לחץ כאן

קישור לכתבה בעיתון "הארץ" ביום 25.4.16 – לחץ כאן