לאחר אישורה עתרו דיירי הבניינים הסמוכים, באמצעות עו״ד רפי אטינגר ממשרד אזולאי, אפיק אטינגר ושות׳, לבית המשפט המחוזי בעיר.